CASE STUDY – דף הנחיות לסטודנט הידרותרפיה

כללי

בסיום 80 שעות ההתמחות עליכם להגיש עבודה – הצגת מקרה – case study.

מטרת העבודה היא להציג את הידע שרכשתם במהלך הקורס, כולל יישום החומר התיאורטי והמעשי בהתאם לבעיית המטופל הנבחר.

על העבודה להיעשות על פי הפורמט הבא:

 1. דף כריכה
 2. הקדמה – סיעור מוחות ומדוע בחרתם במקרה.
 3. תוכן עניינים
 4. רקע עיוני – סקירה ספרותית המציגה את מהות הבעיה, דרכי הטיפול המקובלות, דרכי הטיפול במים ויתרונות הטיפול במים, מחקרים רלוונטי וחידושים בנושא.
 5. הצגת המטופל – האבחנה שבגינה נשלח לטיפול, היסטוריה רפואית, תרופות שנוטל, מסמכים רפואיים, בדיקה אובייקטיבית, הערכת תיפקודי ADL, תיפקוד במים, בעיות והערות מיוחדות.
  • על מנת לא לשמור על פרטיות המטופל יש לכתוב את שם המטופל בראשי תיבות, במסמכים הרפואיים למחוק את פרטיו המזהים, ולהחתים את המטופל על מסמך ויתור סודיות.
 6. תוכנית העבודה – מטרות פונקציונאליות – ADL לטווח הקצר ולטווח הארוך, עם דגש על תיאום ציפיות עם המטופל ועם מדריך ההתמחות.
 7. הטיפול – תיאור מפורט הכולל תרגילים, טכניקות נבחרות של 4 מערכי טיפול במים.
 8. סיכום – מסקנות המתייחסות למהלך הטיפול, עם דגש על יתרונות הטיפול במים ביחס לטיפול ביבשה – במידה וקיימים.
 9. מקורות

רוצים להפוך את
האהבה שלכם לפרנסה? 

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן